Izazovi PR industrije u 2018. godini - NEW MOMENT DIGITAL
16973
post-template-default,single,single-post,postid-16973,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Izazovi PR industrije u 2018. godini

15 May Izazovi PR industrije u 2018. godini

Kada govorimo o kretanju komunikacija u Srbiji, možemo reći ne da se one kreću, već da trče ka digitalziaciji. Socijalne mreže sada prve objavljuju vesti – ne tradicionalni mediji. Upravo se praćenje aktuelnih trendova, među kojima je i digitalizacija, ističe kao jedan od izazova struke. Na listi izazova, visoku poziciju uvek zauzima i reputacija struke. A kako se reputacija gradi obrazovanjem, usvršavanjem i stručnim kadrom, svi mi koji se bavimo komunikacijma dodatno treba da se edukujemo i u digitalnom sektoru. Akademizacija struke na kraju će dovesti i do nove percepcije PR profesiije koja se često pogrešno identifikuje samo kao „šampanj zanimanje“. Ima i toga, ali osnovne komponente PR profesije su i planiranje, analiziranje, lobiranje, odnosi sa javnošću i medijima, starteško razmišljanje i svi ostali koraci potrebni za uspostavljanje doborg komunikacionog plana. Još jedan od izazova, takođe podstaknut razvojem tehnologije, je i pravovremeno reagovanje. Naročito u kriznim situacijama. U tom slučaju, klijenti moraju da pobede procedure, jer se i pored svih strategija, često suočavamo sa instant, „realtime“ PR-om. U tim situcijam, sve je veća moć slike, dok klasična saopštenja polako umiru…

Kada govorimo o začaranom četvorouglu klijent-agencija-mediji-javnost, najbolje je balansirati magičnom formulom: poverenje-partnerstvo-sadržaj-iskrenost. Mnogo puta smo čuli, ali vredi ponoviti – da bi klijent i agencija trebalo da rade jedni sa drugima, ne jedni za druge. Transparentnost takođe zna da bude ključ dobrih odnosa. Šta god radili, privatno ili poslovno, mislim da nikako ne smemo da dozvolimo da izgubimo svoj integritet. Bez njega, čovek u potpunosti gubi svoju sustinu.

Maša Vučković, Media Relation Director New Moment

masaShow Buttons
Hide Buttons